PRO-Net mrežica za ojačavanje protetskih radova

Novo!!! Samo u Zara Dentu!

 

PRO-Net je napredno ojačalo za protetske akrilate namjenjeno oajčavanju novih proteza te popravcima puknutih ili napuknutih proteza.

Primjenom PRO-Net ojačala značajno se poboljšavaju mehanička svojstva i trajnost protetskih radova

- korištenje PRO-Net mrežice omogućava izradu proteza tanje baze čime se proteza dodatno olakšava a njena savojna i lomna čvrstoća se pojačava
- optička svojstva PRO -Net mrežica superiorna su u odnosu na dosada korištene legure za ojačavanje baze proteza
- kod reparatura proteza tj.popravaka puknutih ili napuknutih proteza osigurava se gotovo 70% veća čvrstoća i značajno smanjuje mogućnost ponovnog loma

Više informacija na 3dmeshcroatia.com

Midas Pixel Code